Fiskeregler

Laks

Døgnkvote er èn laks per person. Etter man har fått en laks skal fiske avsluttes.

Hunnlaks over 60 cm skal settes ut uansett.

Behandle fisken riktig ved fang og slipp. Ler mer hos NJFF.

Får man fisk skal dette rapporteres på telefon 91 80 56 80

Det skal også taes skjellprøve av laksen. Mer info finner du her: Skjellprøve

Det er ikke lov å fiske med mark.

På tubefluer skal det fiskes med dobbelkrok uten mothaker.

På sluk skal man bytte ut treblekrok med en dobbelkrok uten mothaker.

Husk å betale fiskeavgift: https://fiskeravgift.miljodirektoratet.no/

Fiskedøgnet i vårt vald er 00:01-23:59

Ørret

Vi ber om at all stor ørret settes tilbake i elven for å opprettholde den gode ørretbestanden vi har.