Fiskeregler

All fiske langs og i elven er på eget ansvar

Laks

Døgnkvote er èn laks per person. Etter man har fått en laks skal fiske avsluttes.

Hunnlaks over 60 cm skal settes ut uansett.

Behandle fisken riktig ved fang og slipp. Ler mer hos NJFF.

Det skal også taes skjellprøve av laksen. Mer info finner du her: Skjellprøve

Det er ikke lov å fiske med mark.

På tubefluer skal det fiskes med dobbelkrok uten mothaker.

På sluk skal man bytte ut treblekrok med en dobbelkrok uten mothaker.

Husk å betale fiskeavgift: https://fiskeravgift.miljodirektoratet.no/

Fiskedøgnet i vårt vald er 00:01-23:59

Motfiske

Et par steder i valdet kan man oppleve motfiske. I slike tilfeller praktiseres saksing av fiske. Fisker det en på andre siden venter du til den andre har beveget seg nedover elven før du starter ditt fiske. Motfiskere skal i sin tur da vente med neste mann til du har kommet deg nedover i elven. Av og til kan det være fiskere på andre siden som ikke er klar over reglene. I så tilfelle gir du oss straks beskjed om dette, så skal vi ta det opp med dem som forvalter fiske på andre siden av elven.

Ørret

Vi ber om at all stor ørret settes tilbake i elven for å opprettholde den gode ørretbestanden vi har.