Introduksjon

Gaula er hovedelv i Gaular vassdraget i Sunnfjord i Vestland  (tidligere Sogn og Fjordane). Elven er en av de største lakseførende elvene på Vestlandet.

Vi befinner oss i midtre del av elven, nær Sande.

Se videoer av laksen gå igjennom laksetrappen/telleren her.

Temperatur og Vannføring
Temperatur i vassdraget målt ved Haukedalsvatnet. Dette vannet ligger på 295 moh, mens valdet vårt er på 90 moh så kan bare brukes som en indikator.

Er du på mobil, klikk her


Fin fangst i Gaula 2016Gaula er også en utmerket ørret elv. Kom og fisk ørret før laksen har ankommet. I gyteperioden til laksen, altså etter 14 september, er all fiske forbudt.

Oversiktskart over fiskeområder
Oversiktskart over fiskeområder