Fisketeller i Osfossen

I 2005 var det etablert fisketeller med videoovervåking i trappa i Osfossen, utløpet av Gaularvassdraget. Denne gir full oversikt over oppvandring av laks og sjøørret gjennom Osfossen, tidspunkt for oppvandring, størrelse, kjønn og type fisk. Fisketelleren har blitt ett viktig redskap i forvaltninga av laksestammen i elven.

På Skynordic.no kan man se videoer fra flere norske lakseelver, deriblant Osfossen.

Vi har lagt til en direktelink mot Osfossen:

Kilde: Iframe mot Skynordic.no