Vannføring og Vær

Hestadfjorden (Viksvatn) og Haukedalsvatnet er to innsjøer og en del av Gaularvassdraget.  NVE har her målestasjoner som gir en fin indikasjon på temperatur, vannstand og vannføring i valdet vårt.

Sanntidsdata Gaula (Hestadfjorden/Viksvatn)

Er du på mobil, klikk her


Haukedalsvatnet

Haukedalsvatnet ligger lengre oppe i vassdraget og har dermed lavere volume, men er likevel en grei indikator på endringer ved nedbør


Nedbørsradar for vestlandet. Denne viser den faktiske nedbøren som har vært:

Regnmelding de kommende dagene fra Windy:

Se laksen gå gjennom laksetelleren.