Vannføring og Vær

Hestadfjorden (Viksvatn) og Haukedalsvatnet er to innsjøer og en del av Gaularvassdraget.  NVE har her målestasjoner som gir en fin indikasjon på temperatur, vannstand og vannføring i valdet vårt.

Sanntidsdata Gaula (Hestadfjorden/Viksvatn)

Vannføring i Visvatn. kilde: NVE
Vannføring i Viksvatn. Kilde: NVE

For å se dybde klikk her.

Vannføring siste ukei Visvatn. kilde: NVE
Siste 2 ukers vannføring i Viksvatn. Kilde: NVE

Haukedalsvatnet

Haukedalsvatnet ligger lengre oppe i vassdraget og har dermed lavere volume, men er likevel en grei indikator på endringer ved nedbør

Vannføring siste ukei Visvatn. kilde: NVE

Vannføring for Haukedalsvatn. Kilde: NVE

Temperatur er målt ved Haukedalsvatnet. Dette vannet ligger på 295 moh, mens valdet vårt er på 90 moh så kan bare brukes som en indikator.

Temperatur i Haukedalsvatnet. kilde: NVE
Temperatur i Haukedalsvatnet. Kilde: NVE

Nedbørsradar for vestlandet. Denne viser den faktiske nedbøren som har vært:

Regnmelding de kommende dagene fra Windy:


Værmelding de kommende dagene fra yr:

Se laksen gå gjennom laksetelleren.